Dla Sygnalistów

Za pomocą narzędzia Sygnanet można w sposób anonimowy zgłosić zaobserwowane nieprawidłowości lub nadużycia w działalności AIC S.A.